Predstavite svoje podjetje ali sebe na internetu
Portfolio.si omogoča hitro in enostavno urejanje vsebin preko spletne administracije.

Takoj po registraciji lahko začnete dodajati vsebine in urejati videz spletne strani.

S pomočjo CSS, in Javascript (jQuery) kodo lahko prevzamete kontrolo nad izgledom in uporabniško izkušnjo. V kratkem bo možno dodajati in urejati lastne html predloge s Smarty podporo.

Če imate pripravljene lastne vsebine lahko spletno stran izdelate že v enem dnevu.

Primer strani, ki smo jo naredili za nas v nekaj urah: http://normstudio.portfolio.si